MÜÜGITINGIMUSED

ÜLDTINGIMUSED

1. Käesolevad müügitingimused kehtivad ptln.ee klientide (edaspidi Klient) ja e-poe ptln.ee (edaspidi Epood) omanikfirma PTLN OÜ (edaspidi Müüja) vahel E-poest ostetavate toodete (edaspidi Kaup)
puhul tekkivate õigussuhete kohta.
E-poe juriidiline aadress on : Kaera tn 11-8, Tallinn, Harjumaa 10318.
Kontakt: info@ptln.ee , tel +372 5696 5899.
2. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Euroopa Liidu õigusaktidest ning Epoe müügitingimustes kokkulepitust.
3. Müügitingimused (edaspidi ka Müügileping) jõustuvad vahetult pärast Kliendi makse laekumist E-poe
pangakontole.

HINNAD

1. Kõik E-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu. Hindades ei ole arvestatud
transpordikulusid.
2. Müüjal on õigus igal ajal muuta E-poes kuvatavaid hindu.

TELLIMUSE VORMISTAMINE

1. Valige välja sobilikud tooted ning lisage need ostukorvi.
2. Tellimuse vormistamiseks sisenege ostukorvi.
3. Täitke ära isikuandmed ning valige endale meelepärane transpordi- ja makseviis.
Eesti pangamaksed: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Citadele, Pacopay. Makseid vahendab
Maksekeskus AS. PTLN OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, PTLN OÜ edastab maksete
teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.
4. Kinnitage tellimus ning suunduge maksma.

TARNEAEG

1. Tarneaeg on kuni 7 päeva alates tellimuse vormistamisest.

KAUPADE TRANSPORT

1. Kliendil on võimalus valida SmartPost, Omniva ja DPD logistikafirmade vahel. Kokkuleppel on võimalik ise kaubale järgi tulla.
2. E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad müügilepingu jõustumise hetkest.

KAUPADE TAGASTAMINE

1. E-poest ostetud kaupadele kehtib füüsilisest isikust tarbijale 14-päevane tagastusõigus.
2. Tagastatav toode peab olema komplektne.
3. Tagastamisõiguse kasutamiseks peab Klient 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist esitama
vastavasisulise taganemisavalduse e-post aadressile info@ptln.ee .
4. Taganemisavalduse võib Klient koostada vabas vormis ühemõttelise e-kirjana. Taganemisavalduses
palume välja tuua, millal kaup soetati meie e-poest, mson tellimuse number ning mis põhjusel soovitatakse toode tagastada.
5. Pärast taganemisavalduse esitamist tuleb Kliendil Kaup viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva
möödumisel, Müüjale tagastada. Tagastamise kulud kannab klient.
6. Müüja tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14
päeva möödumisel tarbijale lepingu alusel saadud tasud. Tellimuse täielikul tagastamisel tagastatakse ka tarnekulu.
7. Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis, toote küljes peavad olema originaaletiketid.
Tagastatav kaup ei tohi olla rikutud. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra eest vastutab Klient.
8. Lepingutingimustele mittevastavuse korral kannab esimese kuue kuu jooksul pärast asja
üleandmisest ostjale kõik asja parandamise või asja asendamisega seotud kulud müüja. Järgneva 1,5
aasta jooksul kannab vastavad kulud müüja üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.
9. Kõikidel muudel juhtudel on Klient kohustatud kandma kõik kauba tagastamisega seonduvad kulud.

KAUPADE HOIUSTAMINE

1. Hoiutasu kehtib kõikidele E-poest tehtud tellimustele.
2. Hoiutasu hakatakse arvestama alates 8-ndast päevast pärast müügilepingu jõustumist ning
hoiutasuks suuruseks on 1€ iga hoiustatava päeva eest.

VÄÄRAMATU JÕUD

1. Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude või viivituste eest, mis on tekkinud vääramatust jõust.
2. E-pood ei vastuta ekraani seadetest tingitud värvierinevuse eest.

PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

1. Kliendil on võimalik Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud
õiguskaitsevahenditele sh nõuda Kauba parandamist, asendamist või taganeda Müügilepingust ja
tagastada nõuetele mittevastav Kaup.
2. E-pood vastutab Kliendile müüdud kauba müügitingimuste mittevastavuse või puuduste eest, mis
ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Kliendile.
3. Kliendil on õigus puuduse ilmnemise korral pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Müüja poole,
esitades arve, mille alusel Kauba ostu eest tasuti.
4. Kui E-poest ostetud kaubal on puudused, mille eest E-pood vastutab, parandab või asendab Müüja
puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab E-pood ostjale kõik
müügilepinguga kaasnenud tasud.
5. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust 14 päeva jooksul pärast
pretensiooni kättesaamist. Vastus tarbijale saadetakse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis tarbija märgitud postiaadressil või e-posti aadressil, kui tarbijaga ei ole kokku
lepitud teisiti.
6. Kui võlgnik on kohustust rikkunud, võib võlausaldaja kasutada järgnevaid õiguskaitsevahendeid:
nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda; nõuda kahju hüvitamist;
taganeda lepingust või öelda leping üles; alandada hinda; rahalise kohustuse täitmisega viivitamise
korral nõuda viivist.

ISIKUANDMETE KAITSE

1. Klient kinnitab, et on tutvunud ja nõus privaatsuspoliitika tingimustega.
2. Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili
aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ja transpordi ning makse korraldamiseks.
3. Transpordi ja makse korraldamise huvides edastab Veebipood vajaminevad andmed vastavatele
ettevõtetele.
4. E-pood järgib isikuandmete kaitsel häid tavasid ja juhindub Isikuandmete kaitse seadusest.

AUTORIKAITSE

1. Kõik intellektuaalne vara Müüja E-poes ja sotsiaalmeedia kanalites on Müüja omand ja kaitstud
autoriõiguse seadusega.
2. Intellektuaalse omandi kasutamine ilma autori nõusolekuta on keelatud.

ERIMEELSUSTE JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

1. Kliendi ja E-poe vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.
2. Kui Müüja on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Müüja pakutud
lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada
kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti kaudu või
kohtule. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tehingu väärtus peab olema üle 20 euro.
Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti
komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti kodulehel, Euroopa Liidu
liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate
Nõustamiskeskusse.
Isikuandmete Töötlemine
Veebipoe ptln.ee isikuandmete vastutav töötleja on PTLN OÜ (registrikood 16435562) asukohaga Kaera
tn 11-8, Tallinn, Harjumaa 10318, tel +372 5698 5899 ja e-post info@ptln.ee. Isikuandmete volitatud
töötlejaks on Maksekeskus AS.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

• nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
• kauba kohaletoimetamise aadress;
• pangakonto number;
• kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
• klienditoe andmed.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo
andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate
koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete
tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada
kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi. Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi
võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning
veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine
toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide
lahendamiseks. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud
transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse
lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress. Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt,
siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks. Isikuandmeid
võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või
andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu
majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille
andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund
andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes
saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi
küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi
ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise,
kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete edastamine veebipoe
volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud
töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete
töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi klinditoe vahendusel.

NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta
teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

SÄILITAMINE

Veebipood säilitab isikuandmeid seni, kuni klient pole avaldanud soovi andmete kustutamiseks. Andmeid,
mida on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab PTLN OÜ
õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

KUSTUTAMINE

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele
vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

ÜLEKANDMINE

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul.
Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

OTSETURUSTUSTEATED

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud
vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav
viide või võtta ühendust klienditoega. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil
(profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas
otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest
kliendituge e-posti teel.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@ptln.ee)
Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

KÜPSISED

Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse veeblehte külastades Sinu seadmesse.
Veebilehte kasutades nõustud sellega, et kasutame sessiooni-, püsivaid ja kolmandate osapoolte
küpsiseid:
• kasutusharjumuste ja statistiliste andmete kogumiseks;
• kasutaja eelistuste ja seadistuste meelde jätmiseks;
• kasutaja vajadustele sobivamate pakkumiste ja turundusteadete esitamiseks;
• veebilehe arendamiseks vajaliku teabe kogumiseks;
• sisse logimiseks, lehe isikustamiseks ja vormide täitmiseks;
• lehel oleva sisu lihtsamaks jagamiseks sotsiaalmeedias;
• sisu pakkumiseks erinevates turunduskanalites.
Kasutaja saab kustutada seadmesse salvestatud küpsised ja ennetavalt vältida küpsiste salvestamist
tema seadmesse kasutades selleks veebilehitseja privaatsusseadeid. Täpsemate juhised leiab
veebilehitseja kasutusjuhendust.