PRIVAATSUSPOLIITIKA

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebipoe ptln.ee isikuandmete vastutav töötleja on PTLN OÜ (registrikood 16435562) asukohaga Kaera
tn 11-8, Tallinn, Harjumaa 10318, tel +372 5698 5899 ja e-post info@ptln.ee. PTLN OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, PTLN OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

• nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
• kauba kohaletoimetamise aadress;
• pangakonto number;
• kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
• klienditoe andmed.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo
andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate
koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete
tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada
kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi. Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi
võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning
veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine
toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide
lahendamiseks. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud
transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse
lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress. Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt,
siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks. Isikuandmeid
võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või
andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu
majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille
andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund
andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes
saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi
küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi
ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise,
kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete edastamine veebipoe
volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud
töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete
töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi klinditoe vahendusel.

NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta
teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

SÄILITAMINE

Veebipood säilitab isikuandmeid seni, kuni klient pole avaldanud soovi andmete kustutamiseks. Andmeid,
mida on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab PTLN OÜ
õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

KUSTUTAMINE

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele
vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

ÜLEKANDMINE

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul.
Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

OTSETURUSTUSTEATED

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud
vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav
viide või võtta ühendust klienditoega. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil
(profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas
otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest
kliendituge e-posti teel.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@ptln.ee)
Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

KÜPSISED

Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse veeblehte külastades Sinu seadmesse.
Veebilehte kasutades nõustud sellega, et kasutame sessiooni-, püsivaid ja kolmandate osapoolte
küpsiseid:
• kasutusharjumuste ja statistiliste andmete kogumiseks;
• kasutaja eelistuste ja seadistuste meelde jätmiseks;
• kasutaja vajadustele sobivamate pakkumiste ja turundusteadete esitamiseks;
• veebilehe arendamiseks vajaliku teabe kogumiseks;
• sisse logimiseks, lehe isikustamiseks ja vormide täitmiseks;
• lehel oleva sisu lihtsamaks jagamiseks sotsiaalmeedias;
• sisu pakkumiseks erinevates turunduskanalites.
Kasutaja saab kustutada seadmesse salvestatud küpsised ja ennetavalt vältida küpsiste salvestamist
tema seadmesse kasutades selleks veebilehitseja privaatsusseadeid. Täpsemate juhised leiab
veebilehitseja kasutusjuhendust.